Bölüm ve Branşlar
17 Ekim 2019

Bölüm ve Branşlar

Ameliyathane

Laboratuvar» Biyokimya » Mikrobiyoloji

Radyoloji

Acil

Genel Cerrahi»Endoskopi»Kolonoskopi

Dahiliye

Göğüs Hastalıkları»Sft

İntaniye

Göz Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kadın Doğum

Fizik Tedavi»Ayaktan Ünite»Yatan Ünite

Ortopedi

Kbb»Odyometri

Üroloji»sistoskopi

Beyin ve Sinir Cerrahi

Nöroloji»EEG»EMG

Kardiyoloji»Efor»Eko»Holter

Diş Hastalıkları

Cildiye