Kalite Yönetimi Birimi
07 Aralık 2021

Kalite Yönetimi Birimi

UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ KALİTE BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

  • Başhekim Yardımcısı – Uzm. Dr. Fatih ONURDAĞ
  • Kalite Yönetim DirektörüPınar GÜNAYDIN
  • Kalite Birimi Hemşiresi -Şeyma BAKIR

Kalite Yönetim Birimi; hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenmesi, işleyiş sırasında ihtiyaç duyulan her tür dokümantasyonun oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesi, daha kaliteli, daha güvenli ve daha verimli hizmet sunumu için hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmekle görevlidir. Hasta ve hasta yakınları ile çalışanların dilek öneri ve görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi sürecine yansıtılması yine birimde yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.

Hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti sırasında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması birinci önceliğimiz olup yapılan her türlü düzenlemede mutlaka hasta ve çalışan güvenliği göz önünde bulundurulur. Bu amaçla oluşturulan komitelere aktif katılım ve her türlü desteğin sağlanması Kalite Yönetim Birimi çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü durumda gereken düzeltici ve önleyici faaliyetler birimimiz tarafından işlevsellik açısından kontrol edilmektedir.