Laboratuvar ve Radyoloji
11 Kasım 2018

hastane05.png


BİYOKİMYA LABORATUVARI

Biyokimya oto analizörü testleri: Glukoz, Oral glukoz tolerans testi, ALT , AST, T.Kolesterol,Trigliserid,Üre, Kreatinin, CK, CK-MB(enzimatik), GGT, Amilaz, Kalsiyum, T.protein, T. Bilirubin, D.Birirubin, HDL, LDL, LDH, Ürik asit, Albumin, CRP, RF, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, HbA1c, Na, K, Cl, ASO, ALP.

Hormon Testleri: Serbest T3, Serbest T4, TSH, FSH, LH, Prolaktin, Estradiol, Total Testesteron, Vitamin B12, Progesteron, Folat, Ferritin, Total PSA, Beta-HCG, Troponin.

Koagülasyon Tesleri: APTT, PT

Tam İdrar Tetkiti ve Sedimantasyon Tesleri

Tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Hastanemizde tedavi olan hastalara acil ve rutin biyokimyasal laboratuar hizmeti verilmektedir. Laboratuarımızda rutin biyokimya, tam idrar tetkiki, sedimantasyon ölçümü,  pıhtılaşma testleri (PZ, APTZ,) yapılmaktadır. Çalışılan rutin biyokimya testlerinin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmektedir. Yine laboratuarımızda çalışılan testlerin belli periyotlarda Dış Kalite Kontrolleri yapılmaktadır. Biyokimya testleri öncesinde hastaların bazı konulara dikkat etmesi gereklidir;

-          Genel olarak kan örneğinin 10-12 saatlik açlık sonrası, sabah alınması tercih edilmektedir. Daha kısa süreli veya uzamış açlık durumunda ilgili doktor bilgilendirilmelidir.

-           Örnek alımından önce, bazı testler etkilenebileceğinden ağır egzersizden kaçınılmalı, kan vermeden önce yarım saat dinlenilmelidir.

-           İlaçlar laboratuvar testlerini etkileyebilmektedir. Düzenli kullanılan ilaçlar, doktorunuz aksini söylemediği sürece alınmaya devam edilmeli, laboratuvar personeli bu konuda bilgilendirilmelidir.

-          Hemolizli, lipemik ve ikterik kan örnekleri laboratuvar testlerini etkileyebilmektedir, sonuçlar değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

Örnekler aynı gün içinde ve Acil istekleri öncelikli olarak bekletilmeden çalışılır. Tetkik sonuçları aynı gün içersinde istem yapılan birimlerden ve hastane internet sitesinden alınabilir. Laboratuarımız Hastanenin giriş katında bulunmaktadır.

           

                       MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Laboratuarımızda çalışılan testler

1.Balgam yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram : Alt solunum yolu enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın saptanması

2.Boğaz kültürü: Faranjit etkeninin Streptococcus pyogenes olup olmadığını araştırmak.

3.BOS yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

4.Dışkı kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram : Laboratuvarımızda dışkıda Salmonella ve shigella türlerinin varlığı araştırılmaktadır

5.Genital sekresyon yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

6.İdrar kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

7.Konjonktival örnek yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

8.Kulak akıntı kültürü, bakteri tanımlaması, antibiyogram

9.Nazal sekresyon kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

10.Plevral sıvı kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

11.Periton yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

12.Pü yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

13.Trakeal aspirat yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

14.Dışkı yayması

15.Dışkıda parazit aranması

16.Brucella lam aglütinasyon (rosebengal testi)

17.Salmonella lam aglütinasyon

18.VDRL kart test (Sifilis tanısı için)

19.Anti Hbs

20.HBs Ag

21.Anti HCV

22.Anti HIV

Testler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Kültür laboratuarı: Yapılan kültür sonuçları normal şartlarda ortalama iki günde verilir. Mantar, boyalı preparat ve parazit incelemeleri numune alındığı aynı gün verilmektedir.

Eliza laboratuarı: Saat 11:00’e kadar alınan numunelerin sonuçları aynı gün saat  13:30’dan itibaren verilir. 11:00-17:00 arasında alınan numunelerin sonuçları kan alındıktan 3  saat sonra verilir.RADYOLOJİ

RÖNTGEN CİHAZI: Hastanemizde 1 adet konvansiyonel röntgen cihazı ve 1 adet seyyar röntgen cihaz 1 Adet U Kollu Seyyar Röntgen Cihazı hastalarımızın hizmetindedir.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) : Radyoloji ünitemizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı ile hizmet vermektedir.

ULTRASONOGRAFİ (US): Ünitemizde 1 adet US-Doppler US cihazı bulunmaktadır.
MR :Radyoloji Ünitemizde Mr Cihazı ile hastalarımıza hizmet vermektedir.

DİREKT (KONVANSİYONEL) RADYOLOJİK İNCELEMELER

Direkt radyolojik incelemeler 1895 yılında W. Conrad Roentgen  tarafından X ışınının bulunduğu andan sonra kullanılmaya başlanan ilk radyolojik tanı yöntemidir. Bu incelemeler hastaya hiçbir hazırlık gerektirmeyen incelemeler olup, daha önceden belirlenen yöntemlere göre klinisyen tarafından istenir, istenen bölgeye uygun pozisyon verilerek alınırlar. İncelenecek bölgenin özelliğine göre hastanın giysileri çıkartılır, bu bölge üzerinde metal cisimlerin (toka, küpe, kolye, düğme, kalem, saat, telefon, vb.)  bulunmamasına özen gösterilir. Yine incelenecek bölgeye göre (akciğer, direkt üriner sistem, vb.) hastanın kısa süre ile solunumunu tutması istenebilir. Tüm incelemelerde hastanın hareket etmeden durması gerekmektedir.

Hamilelik olasılığı bulunan hastaların, incelemeyi isteyen doktor ve radyoloji çalışanlarını bilgilendirmesi gerekmektedir.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

Bilgisayarlı tomografi X ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik tanı yöntemidir. BT özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir. İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir. Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanın inceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce allerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı alerjisi olup olmadığını bildirmesi gerekir.

BT cihazları X ışınlarını kullanır. Hastanın güvenliği için en iyi şekilde yapılandırılmış olup inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarının en az düzeyde olması planlanmıştır. X ışınları anne karnında gelişmekte olan fetusa zarar verebileceğinden hastanın hamilelik şüphesi varsa bu konuda incelemeyi isteyen doktora  bilgi vermesi gerekmektedir.

İnceleme gününde eğer aksi belirtilmez ise randevu saatinden 4 saat önce başlamak üzere katı gıda yenmemelidir. Katı gıda alımının sınırlanması birçok tıbbi işlem öncesinde hastanın güvenliği için alınan bir önlemdir. Eğer inceleme abdomene ve özellikle gastrointestinal sisteme yönelik yapılacaksa hastanın 8 saat aç kalması gerekmektedir. Oral kontrastlı incelemelerde incelemenin 4 saat öncesinden itibaren kontrast madde içeren su verilen tarife uygun olarak içilir. Hasta randevu saatinde inceleme için BT odasına alınır. İncelenecek  bölgeye bağlı olarak vücuttaki metal objelerin çıkarılması istenebilir, incelenecek bölgenin yerleşimine göre hastaya masada pozisyon verilir.  Hastanın rahat etmesi önemlidir, çünkü inceleme süresince hastanın hareket etmemesi gerekir.

BT incelemeleri hastaların tıbbi problemlerine ve incelenecek vücut kısmına göre farklılıklar gösterir. Hastalığın tanısı için klinisyen tarafından istenen incelemenin nasıl yapılması gerektiğine radyolog karar verir. Örneğin eğer batın bölgesi incelenecekse göğüs alt kısmından pelvis üst kısmına kadar kadar olan kesim taranacaktır. Böyle bir inceleme süresince sizden görüntülerin bulanık çıkmaması için belli aralıklarla nefesinizi tutmanız istenecektir. Makina işlem süresince bazı sesler çıkarır. Hastanın üstünde yattığı masa her bir görüntü oluştuktan sonra bir miktar hareket edecektir. Ayrıca radyoloji teknisyeni ya da makina tarafından nefes tutup vermeyle ilgili hastaya sesli uyarılar yapılacaktır. Kimi incelemelerde işlem öncesinde veya sırasında doktor veya hemşire tarafından kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir. Bu radyoloğun görüntüleri daha iyi değerlendirmesini sağlayacaktır. Eğer işlem sırasında veya kontrast madde enjeksiyonu sonrasında hasta bir rahatsızlık hissederse bunu radyoloğa veya  teknisyene bildirmelidir.İncelemeler hastaların klinik bulguları göz önüne alınarak her bir hasta için ayrı ayrı planlanır. Hastaya yapılan  BT incelemesi daha önce yaptırmış olduğu  bir BT incelemesinden farklıysa ya da inceleme sonunda ek görüntüler alma gereksinimi oluşur ise hastanın  endişelenmemesi gerekir. Başlangıcından bitimine kadar çekim süresi ortalama 15 dakikadır.Radyolog incelemesi yapılan kişinin hastalığıyla ilgili bir sonuca varmasını sağlayacak yeterli bilgiyi elde ettikten sonra inceleme sona erdirilir. Hasta incelemeden sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelerine devam edebilir.İncelemeler  konuda uzmanlaşmış radyolog doktorlar tarafından değerlendirilir ve daha sonra yazılı bir rapora dönüştürülerek hastaya teslim edilir. Eğer başka sorularınız varsa incelemenizi yapacak olan doktorlar ve radyoloji  teknisyenlerinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi (US) tetkiki ile vücudun değişik bölgeleri ses dalgaları kullanılarak görüntülenmektedir. Batın içi organlar, genital organlar, tiroid bezleri, meme dokusu, yumuşak dokular, kalça, gebelik değerlendirmesi US ile yapılabilmektedir.Ultrasonografide X ışını kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Karın içindeki organların ultrasonografi incelemesi için erişkinlerde hastanın 8-12 saat süre ile aç kalması gerekir. 1 aylığa kadar bebeklerde emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik açlık yeterlidir. Ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi eğer karın üzerinden yapılacaksa hastanın idrarına sıkışık (mesanesinin dolu) olması gerekir. Bunun dışında başka bir hazırlık gerekmez.Hasta sırtüstü yatar. Cilt üzerine jel sürülür. "Prob" adı verilen cihaz ile karın içindeki organlar cilt üzerinden incelenir. Bugüne kadar gebelikte ve diğer incelemelerde gösterilebilen bir yan etkisi yoktur.