T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Uzunköprü Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Uzunköprü Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetimi Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/03/2018

Kalite Yönetimi Birimi

UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ KALİTE KONSEYİ

  • Başhekim Yardımcısı – Uzm. Dr. Osman DURMAZ
  • İdari Mali Hizmetler Müdürü –Ercan YÜCE
  • Kalite Yönetim Direktörü – Işıl KOÇ KIRMAN
  • Kalite Birimi Hemşiresi - Pınar GÜNAYDIN

Kalite Yönetim Birimi; hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenmesi, işleyiş sırasında ihtiyaç duyulan her tür dokümantasyonun oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesi, daha kaliteli, daha güvenli ve daha verimli hizmet sunumu için hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmekle görevlidir. Hasta ve hasta yakınları ile çalışanların dilek öneri ve görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi sürecine yansıtılması yine birimde yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.

Hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti sırasında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması birinci önceliğimiz olup yapılan her türlü düzenlemede mutlaka hasta ve çalışan güvenliği göz önünde bulundurulur. Bu amaçla oluşturulan konsey ve komitelere aktif katılım ve her türlü desteğin sağlanması Kalite Yönetim Birimi çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü durumda gereken düzeltici ve önleyici faaliyetler birimimiz tarafından işlevsellik açısından kontrol edilmektedir.