T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Uzunköprü Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Uzunköprü Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 10/10/2019

EVDESAĞLIK.png

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

Evde sağlık hizmeti; çeşitli hastalıklar sonucu evde sağlık ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetleri de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin bir bütün olarak sunulmasıdır.


Evde Sağlık Hizmeti Kimleri Kapsar?

•             Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle kendi öz bakımlarını yapamayan hastalar,

•             Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar,

•             Terminal dönem kanser ve palyatif bakım hastaları,

•             İleri derecedeki kas hastaları,

•             Kaza geçirmiş veya cerrahi işlem yapılmış olup, kısa süreli evde sağlık hizmetleri gereksinimi duyan hastalar,

•             Nörolojik hastalıkları (ALS, Demans, Alzheimer, vb.) olan hastalar

Evde Sağlık Hizmetlerinin Görevleri Nelerdir?


•             Muayene ve konsültasyon hizmetleri

•             Muayene sonucuna göre tetkik ve tedavinin düzenlenmesi

•             Yara pansumanı

•             Evde tıbbi sağlık uygulamaları (Sonda, vb.)

•             Evde hizmet alamayacak düzeyde olan hastaların uygun birimlere yönlendirilmesi,

•             Hemşirelik hizmetleri, laboratuvar hizmetleri,

•             İlaç ve bez raporlarının çıkarılması, süresi dolan mevcut raporların yenilenmesi,

•             Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve zimmet karşılığı hastaların kullanımına verilmesi,

•             Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastaların ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri,

•             Rehabilitasyon, eğitim ve destek hizmetleri,

•             Beslenmelerinin düzenlenmesi ve beslenme raporlarının çıkartılması,

•             Psikoterapi, fizyoterapi uygulamaları,

•             Acil durumlarda hastaların bir an önce hastanelerin acil polikliniklerine yönlendirilmesidir.

Vatandaşlarımız Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Ulaşabilir?

•             Evdesağlıkhizmetlerirandevusistemiilevemesaisaatleriiçindeçalışan bir birimdir. Hizmetinsunulduğualansağlıkkurumveyakuruluşununbulunduğuilveyailçeninbelediyemücaviralanıilesınırlıdır.

•             Hasta ve hasta yakınları 444 38 33 no’lu evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezini direkt    arayarak hastanın evde sağlık hizmetlerine başvurusunu yapar. Koordinasyon merkezi hastanın (kimlik, adres, telefon, hastalık, tanı, talep) bilgilerini 
              kaydeder. Bölge içindekileri hastaneye internet üzerinden hastanın yönlendirmesini yapar. Yönlendirilip ilgili hastanenin sistemine düşen hastalara en geç 24 saat içerisinde telefonla gerekli bilgilendirme yapılır ve 15 güne kadar randevu verilir. 
              Randevusu verilen hasta veya hasta yakını randevusu hatırlatılmak üzere 1 gün önceden tekrar bilgilendirilerek ertesi gün ekip tarafından ziyaret edilir.

•             Çeşitli kliniklerimizde yatan ve taburculuklarında evde sağlık hizmetleri ihtiyacı olan hastaların, yine evde sağlık hizmeti almaları için 444 38 33 nolu hattı arayarak gerekli başvuruyu oluşturmaları gerekmektedir.

•             İlgili hastanın aile hekimi evde sağlık ihtiyacını tespit ederek koordinasyon merkezine bildirir.

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibimizde;

Biri sorumlu hekim olmak üzere 1 hekim, 3 hemşire, 1 sağlık memuru, 2 ebe, 1 sekreter ve 2 şoför yer almaktadır.

* Uzunköprü Devlet Hastanesi  Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Ana bina 2. katta bulunmaktadır.

* Evde Sağlık Hizmetleri İletişim No: 0284 513 10 88
                                          Dahili No: 1091-1197

Sosyal Sorumluluk Kapsamında yapılan Faaliyetler;

Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hasta/hasta yakınlarına bilgi ve eğitim vermek, danışmanlık sağlamak ve hastaları ile birlikte kaldıkları zamanlarda davranış değişiklikleri ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Evde Bakım Okulu açılmıştır.


  • EVDE BAKIM3.jpg
  • evdebakım açılış.jpg
  • evde bakım ekibi.jpg
  • EVDE 2.jpg
  • evde bakım sertifikası1.jpgAnlaşmalı kurumlar için tıklayınız.....